Lyrics of Noc Demona 1

Cover image of song Noc Demona 1 by Ghost

Artist:Tags: Noc Demona 1 free lyrics , Download lyrics, youtube video of Noc Demona 1
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Noc Demona 1

czarny koñ
na swoim grzbiecie unosi czarn postaæ
tropiciel dusz
wyruszy znów demona speniæ wolê

Czarny cone
na swoim grzbiecie unosi Czarna postaæ
tropiciel dusz
wyruszy znow demos speniæ Wole


gdy znajdzie ciê
nie zgubisz go
on bêdzie twoim cieniem

znajdzie gdy cie
nie zgubisz go
On bêdzie twoim cieniem


gdy przyjdzie czas
demona gos
usyszysz w swojej duszy

czas gdy przyjdzie
demos gos
usyszysz w swojej duszy


demon wadca ciemnoci
demon okrutny, bez litoci
dusza grzechem splamiona
sponie w noc demona

demo wadca ciemnoci
demo okrutny, bez litoci
dusza grzechem splamiona
sponie w noc demos


razem z nim
nadejdzie noc
przeklêta przez szatana

razem z nim
nadejdzie noc
przeklêta przez szatana


z kielicha bêdziesz
krew swoj pi
co z ran twych wyciekaa

z kielicha bêdziesz
krew swoj pi
co z ran twych wyciekaa


demon wadca ciemnoci
demon okrutny, bez litoci
dusza grzechem splamiona
sp³onie w noc demona

demo wadca ciemnoci
demo okrutny, bez litoci
dusza grzechem splamiona
sp ³ Onie w noc demos


hej zobacz
tam stoi kto
nie widaæ jego twarzy

hello zobacz
tam stoi KTO
nie widaæ Jégo twarzy


tropiciel dusz
odnalaz ciê
przyniesie mieræ ci w darze

tropiciel dusz
odnalaz cie
przyniesie mieræ c w darze


Comments

Noc Demona 1 Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.