Artist:Tags: Verjaardagstoespraak free lyrics , Download lyrics, youtube video of VerjaardagstoespraakTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Verjaardagstoespraak

Vriend, ik heb je lang genoeg gekend:
Ik weet heus wel hoe je bent
Ik weet ook hoe je leeft, en hebt geleefd
Verder ben ik mij ervan bewust
Dat historie nimmer rust
Dat aan ieder heden een verleden kleeft

Friend, I've known you long enough:
I really do know how you are
I know how you live and have lived
I also am aware
That history never rests
That every day past a sticking


Vriend, ik heb je altijd zeer bemind
En ik blijf je welgezind
Ook al is het nu niet zo vurig meer
Daarom wens ik je geluk vandaag
Maar ik stel me toch de vraag
Of het goed is dat ik nog met jou verkeer

Friend, I've always loved very
And I remain your good will
Although it is no longer so ardently
I therefore wish you luck today
But I ask me the question
Whether it is good that I had with you traffic


Want in het lange ogenblik
Dat ik jou zojuist bekeek, voelde ik ineens ontgoocheling en schrik

Because in the long time
I just looked at you, I suddenly felt disappointment and dismay


Wil dit zeggen dat ik je verlaat?
Och, ik meen het niet zo kwaad
Het alleen zijn ligt niet in mijn bereik
Wij vervolgden rustig onze gang
Maar het is wel van belang
Dat ik voortaan niet meer in de spiegel kijk

Does this mean that I leave?
Oh, I mean it not bad
It alone is not within my reach
We continued our peaceful way
But it is important
I no longer look in the mirror


Comments

Verjaardagstoespraak Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.