Cover image of song Väärä vitonen by Veikko Lavi

Artist:Tags: Väärä vitonen free lyrics , Download lyrics, youtube video of Väärä vitonen
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Väärä vitonen

Kun Käkisalmen markkinoilta ennen sotia
väärän vitosen, isä toi kotia
sanoi, että raha meille onnen suo
rikkautta, rakkautta pirttiin tuo.
Vaan aamusella talo paloi kivijalkaan,
lehmä kuoli ja ylimalkaan
onni käänsi meille sen, arkisen puolen.
Niin isä tuumas silloin mulle;

When Käkisalmen the market before the war
vitosen wrong, his father brought home
said that the money gives us a chance
the richness of love in the house brings.
But the house burned down in the morning, stone base,
the cow died, and generally in
happiness turned to us, the everyday side.
So when the father tuumas me;


Paa poika pussiis tuo,
ehkä vielä raha sulle onnen suo
Sieppaa myös sirmakka mukkaa
ettei mää illat hukkaa.
Näin ensi reissullain
ruokarahat tienasinkin soitollain.
Pois kaikki unelmat haihtui
ja riemuksi itkut vaihtui.

Paa son pussiis brings,
perhaps even more money sulle lucky grants
Capture also sirmakka mukkaa
determined that the loss of the evenings.
I first saw reissullain
grocery money earned soitollain.
Out of all the dreams faded
joy and cries changed.


Sain Käkisalmen markkinoilta ruplan setelin
viime kesänä, kun polkkaa vetelin
Sen antoi mulle pitkäletti Tatjaana
kiitellessään uuden polkan tahtia.
Heti minä ymmärsinkin lemmenpostin
keinuun nostin ja shultsinat ostin.
Tytön silmät loisti, jännityksen poisti
kun hanurikin polkan toisti.

I got Käkisalmen market ruble banknote
Last summer, when the polka Veteli
It gave me pitkäletti Tatjaana
praised the new polka rhythm.
As soon as I realized I lemmenpostin
cradle lift and shultsinat I bought.
The girl's eyes sparkled, the tension lifted
when hanurikin polka repeated.


Tää polkka poikaa on
silloin kun on elo musta onneton.
Soitan, et suorat on palkeet
ja taas ovat päivät valkeet.
Karjalan korvissa
suomalaisten säveleiden sorvissa
syntyivät polkan aiheet
väärän vitosen vaiheet.

TAA is a polka boys
August is when the black unhappy.
I'll call you direct a bellows
and again are the days valkeet.
Karelia ears
Finnish säveleiden lathe
born polka Topics
vitosen false steps.


Comments

Väärä vitonen Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.