Cover image of song Under Sions Kalla Stjärna by Björn Afzelius

Artist:Tags: Under Sions Kalla Stjärna free lyrics , Download lyrics, youtube video of Under Sions Kalla StjärnaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Under Sions Kalla Stjärna

Vi var I höjd med Saloniki
När molnen drev isär
Och vi såg Egiska Havet
Klart och tydligt
Det var en skönhet utan like
Nästan som I en sagovarld
När vi flög över
Dom Nordliga Sporaderna
Vi rundade Pirèus
Och landa' I Aten
Staden låg där, vit
Och lockande, I solen
Men jag stanna' vid en TV-skärm
Som stod I ankomsthallen
Jag ville se dom sista nyheterna
Från Jerusalem
Och under Sions kalla stjärna
Såg jag småflickor som fallit
Med blodrosor på blusarna
Där kulorna trängt in
Under Sions kalla stjärna
Såg jag samma blanka terror
Som jag minns den
Från Warszawa och Berlin

We were in the height of Salonika
As the clouds drifted apart
And we saw the Aegean Sea
Clearly
It was a beauty beyond compare
Almost like in a sagovarld
When we flew over
They Northern Sporades
We rounded Piraeus
And the land 'in Athens
The city lay there, white
And attractive, in the sun
But I have to stay 'at a TV screen
Who stood in the arrivals hall
I wanted to see them last news
From Jerusalem
And during the Cold Zion Star
I saw little girls who have fallen
With blood roses in blouses
Where the bullets penetrated
In Zion Cold Star
I saw the same blank terror
As I recall the
From Warsaw and Berlin


Jag skulle segla över havet
Ner till Haifa från Athen
Med några hundra
Deporterade palestiner
Men det var svårt att finna ett fartyg
Som var till salu för nåt sånt
På grund av pressen på
Den greska regeringen
Men jag försökte kultivera mej
I väntan på besked
Så jag drev omkring en del
I kvarteren runt Omonia
Jag såg bouzoukidans I Plaka
Jag såg det slitna Parthenon
Och varje afton såg jag nyheterna
Från Jerusalem

I would sail across the sea
Down to Haifa from Athens
With a few hundred
Deported Palestinians
But it was hard to find a vessel
As was for sale for something like that
Because of the pressure on
The Gresk Government
But I was trying to cultivate me
While waiting for clearance
So I drove around some
In the area around Omonia
I saw the bouzouki dance in the Plaka
I saw the worn Parthenon
And every evening I saw the news
From Jerusalem


Och under Sions kalla stjärna
Såg jag småflickor som fallit
Med blodrosor på blusarna
Där kulorna trängt in
Under Sions kalla stjärna
Såg jag samma blanka terror
Som jag minns den
Från Warszawa och Berlin

And during the Cold Zion Star
I saw little girls who have fallen
With blood roses in blouses
Where the bullets penetrated
In Zion Cold Star
I saw the same blank terror
As I recall the
From Warsaw and Berlin


Så fann man så ett fartyg
I Larnaca på Cypern
Och vi talade om vår resa
Halva natten
Och vi skrattade hysteriskt
När israeliske ministern
Stod och upphöjde oss
Till mördare I TV
Men vi skrattade inte längre
När vi såg I morgonbladet
Att dom som chartrat båten
Mördats samma natt
Man hade sprängt dom I atomer
Vid en räd mot deras bilar
Så nu satt vi framför nyheterna
Från Jerusalem

So, it was found that a ship
In Larnaca, Cyprus
And we talked about our trip
Half the night
And we laughed hysterically
When the Israeli minister
Stood and lifted us
To the murderers of television
But we did not laugh anymore
When we saw blade Tomorrow
To those who chartered the boat
Murdered the same night
They had blasted them in atoms
In a raid on their cars
So now we were sitting in front of the news
From Jerusalem


Och under Sions kalla stjärna
Såg jag småflickor som fallit
Med blodrosor på blusarna
Där kulorna trängt in
Under Sions kalla stjärna
Såg jag samma blanka terror
Som jag minns den
Från Warszawa och Berlin

And during the Cold Zion Star
I saw little girls who have fallen
With blood roses in blouses
Where the bullets penetrated
In Zion Cold Star
I saw the same blank terror
As I recall the
From Warsaw and Berlin


Vi söp oss fulla på hotellet
Bland tysta palestinier
Och bland agenter från Mossad
Som köpte vykort
Men alla ville ändå resa
Det fanns ju, trots allt, en båt
Och ingen orkade längre räkna
Dom som stupat
Så, I gryningen, kom beskedet
Vi alla visste skulle komma
Om att fartyget hade sprängts
I Larnaca
Så jag reste från Athen
Med dödens trötthet I mitt hjärta
Och på kvällen såg jag nyheterna
Från Jerusalem

We drank our full on site
Among silent Palestinians
And among the agents of the Mossad
As bought postcards
But everyone still wanted to travel
There was, after all, a boat
And no one could no longer count
Those who died
So, at dawn, came the news
We all knew would come
If the ship had been blown
In Larnaca
So I traveled from Athens
In tiredness death in my heart
And in the evening I saw the news
From Jerusalem


Och under Sions kalla stjärna
Såg jag småflickor som fallit
Med blodrosor på blusarna
Där kulorna trängt in
Under Sions kalla stjärna
Såg jag samma blanka terror
Som jag minns den
Från Warszawa och Berlin

And during the Cold Zion Star
I saw little girls who have fallen
With blood roses in blouses
Where the bullets penetrated
In Zion Cold Star
I saw the same blank terror
As I recall the
From Warsaw and Berlin


Comments

Under Sions Kalla Stjärna Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.