Cover image of song Sama taivas, sama maa by Pekka Simojoki

Artist:Tags: Sama taivas, sama maa free lyrics , Download lyrics, youtube video of Sama taivas, sama maaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Sama taivas, sama maa

Sama taivas yllä tämän maan
yhä kutsuu meitä kulkemaan
Sama aava, meri sininen,
sama koti yhteinen,
samat niityt, vuoret, erämaat,
joet, järvet, kukkulat ja haat,
sama tuuli hiljaa humisten
laulaa yllä metsien.

Same skies above this country
still calls us to walk
The same vast, ocean blue,
shared the same home,
the same meadows, mountains, wilderness,
rivers, lakes, hills and cramps,
the same wind quietly humisten
sing maintain forests.


Samaa vettä janoinen saa
sama lähde pulppuaa
Vesi kirkkain kaiken
janon sammuttaa.
Sama voima rakkauden
syliin sulkee jokaisen.
Matka jatkuu,
matka kohti Jumalaa.

The same water may be thirsty
the same source springs
Water brightest of all
quench thirst.
The same power of love
closes every lap.
The journey continues,
journey toward God.


Sama retki alla auringon,
sama kaipaus sisällämme on,
ilo lapsen, hymy vanhuksen,
sama matka yhteinen.
Täällä yhteen kuuluu jokainen,
kasvi, lintu, puu ja ihminen.
Kukin hoivan toisellensa suo,
yhdessä näin uutta luo.

The same trip across the sun,
the same yearning inside of us is,
pleasure of a child, elderly person smile,
shared the same distance.
Here, one belongs to everyone
plant, bird, tree and human.
Each of care to another, the swamp,
thus creating a new one.


Samaa vettä janoinen saa,
sama lähde pulppuaa,
vesi kirkkain kaiken
janon sammuttaa,
sama voima rakkauden,
syliin sulkee jokaisen.
Matka jatkuu,
matka kohti Jumalaa.

The same water may be thirsty,
the same source springs,
the brightest of all the water
quench thirst,
the same power of love,
closes every lap.
The journey continues,
journey toward God.


Yksi kaiken antoi omastaan,
kaiken voitti rakkaudellaan,
yksi meitä kutsuu kulkemaan,
aina hänen seurassaan.
Kristus kuoli vuoksi jokaisen,
leivän mursi meitä siunaten.
Meidät liittää puuhun elämän,
antaa meille tehtävän.

One gave all their own,
won the love of all,
one invites us to walk,
always with him.
Christ died for any reason,
broke the bread, we were blessed.
We are connected to the tree of life,
give us a task.


Samaa vettä janoinen saa,
sama lähde pulppuaa.
Vesi kirkkain kaiken
janon sammuttaa.
Sama voima rakkauden
syliin sulkee jokaisen.
Matka jatkuu,
matka kohti Jumalaa.

The same water may be thirsty,
the same source springs.
Water brightest of all
quench thirst.
The same power of love
closes every lap.
The journey continues,
journey toward God.


Comments

Sama taivas, sama maa Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.