Lyrics of Paskaläjä

Artist:

Paskaläjä by Neljä Ruusua is part of the album "Neljä ruusua" .

Tags: Paskaläjä free lyrics , Download lyrics, youtube video of PaskaläjäTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Paskaläjä

Toimistossa meni päivä umpeen, toimistossa kassakoneetkin kii
Ja vuorossa on vapaa ilta, ilta pelkkiä mukavuuksia

Day in the office went up, the office kassakoneetkin runway
And the shift is a free evening, mere conveniences


Mä oon paskaläjä, paras viihdyttäjä
Tunkeudun ulos televisiosta
On mulla nimiä monia, musta nähdään unia
Mä kaikki istutan riviin eteeni
Ja ruumisautonkuljettajan palkka pohjalukemissa

I'm a piece of shit, the best entertainer
Penetrate into the TV out
I do have the names of many, black is seen dreams
I will plant all the rows of ethylene
And the hearse driver's wages at rock bottom


Mä revin monia, saan rahaa siitä
Vien kaikilta aikaa, minut tunnetaan

I rip many, I get the money for that
Of all time, I'm known


refrain:
Mä oon TV-stoori paska, kaupallinen
Viihdyttäjä paras mahdollinen
On mulle uskollisia kaikkialla maan
Ja saan heidät helposti alistumaan, alistumaan

Refrain:
I'm a TV story crap, commercial
Entertainer for the best possible
Is loyal to me all over the country
And I can get them easily into submission, to submit to


Mä näytän teille kuinka veri virtaa
Mä näytän kuinka tapetaan
Ja mä yritän saada teidät ostamaan jotain vitun avaruuspurkkaa
Ja mä loistollani valaisen pimeään kuolleen olohuoneen

I'll show you how the blood flows
I'll show how to kill
And I am trying to get you to buy something fucking gum Space
And I enlighten the dark splendor of the deceased living


Syön taloja, se kuuluu unelmiini
Hävitän naapureita, liikun mukana

I'm eating houses, it belongs in my dreams
Cut off the neighbors, sports included


refrain

Refrain


Ja mä loistollani valaisen pimeään kuolleen olohuoneen

And I enlighten the dark splendor of the deceased living


Syön taloja, se kuuluu unelmiini
Hävitän naapureita, liikun mukana

I'm eating houses, it belongs in my dreams
Cut off the neighbors, sports included


refrain (2x)

refrain (2x)


Comments

Paskaläjä Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.