Artist:Tags: Odotusta Pariisissa free lyrics , Download lyrics, youtube video of Odotusta PariisissaTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Odotusta Pariisissa

Ilta Pariisin tummuu ja tähdet nuo
holvin luo ylle kaupungin.
Nainen yksinään viileän viinin juo,
samaa viiniä kuin minäkin.
Baari hotellin aivan kuin odottaa
jotain suurta pian tapahtuvan.
Kysyn: "Viereenne saanko mä istahtaa,
tässä kuulija on tarinan".
Ja hän katsoo mua silmiin ja hymyilee,
vaikka meikkien nään valuneen.
Sitten englannin kielellä tapailee
säkeet laulun jo unohtuneen:

Evening in Paris darkens and the stars those
creates the vault over the city.
A woman alone a cool drink of wine,
the same wine as I do.
Bar in the hotel just as expected
as soon as something big to happen.
My question is: "I Viereenne I get to sit back,
here is the story of the listener. "
And he looks me in the eye and smiles,
make-up, although I see spilled.
Then, in the English language dating
verses of a song already forgotten:


refrain:
"I love you in the morning,
love you when we go to bed,
these are all the words
we've ever said."

Refrain:
"I love you in the morning,
love you "when we go to bed,
These are all the words
we've ever said. "


"Kerran vuodessa huoneen oon varannut
tästä hotellipahasta",
nainen kertoo kuin olisi huokaissut
"kyse ei ole rahasta."
"Oudon rakkautein oon täällä kohdannut
joka vuosi, nyt jo kymmenen.
Sanaton sopimus on tähän johtanut;
sopimus salatun rakkauden."
"Hän on naimisissa niin kuin minäkin,
mutta jokin kai kohtalo on
meille laittanut tien intohimoihin,
joille kumpikin on voimaton."

"Once a year I've booked a room
this hotel is a bad thing, "
she says as if huokaissut
"It's not about money."
"Strange love, I've encountered here
Every year, the now ten.
Non-verbal agreement has led to this;
Contracting hidden love. "
"He is married, as I do,
but I guess one's fate is
put us in a passionate way,
both of whom are powerless. "


Ja hän nousee, kun lasinsa tyhjä on,
odotus näyttää nyt päättyneen.
Enää tullut ei mies,
kello kohtalon pysähtyi johonkin arkiseen.
Ehkä lapsi on sairas tai vaimo ei
enää uskonut selityksiin,
jotka kymmenen vuotta jo miestä vei
Ranskaan outoihin kokouksiin.
Nainen katsoo mua silmiin ja hymyilee,
jonkin tietää hän nyt loppuneen.
Sitten englannin kielellä tapailee
säkeitä laulun unohtuneen:

And he will rise when his glass is empty,
waiting now seems to have ended.
No longer become a man,
stopped at the fate of one of the everyday.
Perhaps the child is sick or the wife does not
no longer believed in the explanations,
which ten years already men took
France strange meetings.
The woman looks at me with eyes and smiles,
one knows he is now over.
Then, in the English language dating
verses from the song, forgotten:


refrain

Refrain


Mutta mies tulee kuitenkin jostain vaan,
ja hän naiselle kuiskaa näin:
"Tulin, vaikka en muistaa voi ollenkaan,
miksi näin kiinni sinuun mä jäin."
Ja he lähtevät baarista käsikkäin,
mieskin hyräilee mennessään.
Viini väljähtyy lasissa edessäin,
kun sitä laulua jään miettimään:

But the man will, however, for some, but,
and he whispers to a woman like this:
"I came, although I can not remember at all,
why stick with you I had to stay. "
And they go hand in hand bar,
man, on humming along.
Wine glass väljähtyy edessäin,
when it is singing the ice to think about:


"I love you in the morning,
love you when we go to bed,
and these are all the words
we've ever said."

"I love you in the morning,
love you "when we go to bed,
and These are all the words
we've ever said. "


refrain

Refrain


Ja jossain sinäkin mua muistelet, mutta miksi, sitä varmaan muista et.

And somewhere you remembers me, but why, it will remember you.


Comments

Odotusta Pariisissa Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.