Artist:Tags: Niedziela na Głównym free lyrics , Download lyrics, youtube video of Niedziela na GłównymTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Niedziela na Głównym

Szanowni państwo, cóż to była za piosenka
Tego artystę tłum całować chciał po rękach
I każdy czuł, że ma zachodniej trochę krwi
Taka piosenka - dimanche á Orly

Ladies and gentlemen, what it was that song
This artist the crowd wanted to kiss the hands of
And everyone felt that the west has some of the blood
This song - dimanche à Orly


W piosence byk nonaironowo - tergalowy
Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowym
I żeby się odprężyć jeździł na lotnisko
I chciał odfrunąć - to wszystko.

In the song bull nonaironowo - tergalowy
Suddenly I felt a little bit mentally unhealthy
I went to relax at the airport
I would guess - that's all.


Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał
I słuchaliśmy, piękne dzieci, strasznych mieszczan
I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy
Taka piosenka - dimanche á Orly

Mr. Announcer flawlessly us to summarize
I listened, beautiful children, horrible townspeople
And most women in the Slavic eyes had tears
This song - dimanche à Orly


A jeśli ktoś posiadał język obcy
Mówił: popatrzcie na mnie, chłopcy
I wcielał się tergalowego byka
I wchłaniał komunikat

And if anyone has a foreign language
He said: Look at me, boys
I portrayed a bull tergalowego
I absorbed the message


Szanowni państwo, cóż to była za piosenka
Szanowni państwo bili brawo, co sił w rękach
I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy
Taka piosenka - dimanche á Orly

Ladies and gentlemen, what it was that song
Ladies and gentlemen applauded what forces in the hands of
And most women in the Slavic eyes had tears
This song - dimanche à Orly


Szanowni państwo, oto projekt całkiem nowy
Jak zlikwidować kompleks Sali Kongresowej
Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach
Oto recepta jedyna

Ladies and gentlemen, here's a brand new project
How do I cancel the Congress Hall complex
How not to break down and do not sink in splinach
This is the only prescription


Na wszystkie smutki - niedziela na Głównym
Na oddech krótki - niedziela na Głównym
Na sypkość uczuć i brak przyjaciela
Niedziela na Głównym, na Głównym niedziela

For all the sorrows - Sunday on the main
On the breath is short - Sunday on the main
Flowability of feelings and the lack of a friend
Sunday in the main, the main Sunday


Na niski wskaźnik - niedziela na Głównym
Na nadmiar wyobraźni - niedziela na Głównym
Na splin, frustrację i oddech nierówny
Na Głównym niedziela, niedziela na Głównym

At a low rate - Sunday on the main
An excess of imagination - Sunday on the main
In spleen, frustration and uneven breathing
At the main Sunday, Sunday on the main


W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz
Tych słów niewiele ci nerwy ukoi

In this Sunday when you're scared of something
Those few words will soothe your nerves


Pociąg osobowy do Kutna
Odjeżdża z toru pierwszego
Przy peronie drugim
Powtarzam

Passenger train to Kutna
Departs from the track first
When the second platform
Repeat


Oto najlepszy jest relaks
Niedziela na Głównym, na Głównym niedziela

Here's the best is relaxing
Sunday in the main, the main Sunday


Comments

Niedziela na Głównym Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.