Lyrics of Nic więcej

Artist:Tags: Nic więcej free lyrics , Download lyrics, youtube video of Nic więcejTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Nic więcej

Wciąż mówisz o miłości
To jakoś głupio brzmi
Mów ze mną o tym prościej
Co masz powiedzieć mi

Still talking about love
It somehow sounds stupid
Talk to me about it simply
What do you say to me


To dla mnie nie nowina
Ta cała miłość twa
Bo na cóż jest dziewczyna
Taka, jak ja

This is not news to me
That whole love thy
Because of what is a girl
Like me


Ja jestem tylko po to, żeby kochać mnie
To się o mnie wie i nic więcej
To już natura taka, to nie żaden grzech
Mnie samej czasem śmiech i nic więcej

I'm just here to love me
It knows about me and nothing more
It is the nature of this, it is not no sin
Same time, I laugh and nothing more


refrain:
Kto jest silniejszy
Niech przyjdzie, niech mnie ma
Kto przyjdzie słabszy
Ten spali się, jak ćma
Bo ja jestem tylko po to, żeby kochać mnie
I to się o mnie wie i nic więcej

refrain:
Who is stronger
Let them come, let me no
Who will have weaker
This will burn like a moth
Because I'm just here to love me
And it knows about me and nothing more


Bądź sam ze sobą szczery
I powiedz, czego chcesz
Czy chcesz być dla mnie pierwszy
Może ostatni też

Be honest with yourself
And say what you want
Do you want to be my first
It may last a


Dlaczego myślą gniewną
Wybiegasz w przód i wstecz
Pocałuj mnie, na pewno
To najważniejsza jest rzecz

Why think angry
Goes forward and backward
Kiss me, I'm sure
This is the most important thing


Bo ja jestem tylko po to, żeby kochać mnie
I to się o mnie wie i nic więcej
To już natura taka, to nie żaden grzech
Mnie samej czasem śmiech i nic więcej

Because I'm just here to love me
And it knows about me and nothing more
It is the nature of this, it is not no sin
Same time, I laugh and nothing more


refrain

refrain


Comments

Nic więcej Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.