Lyrics of Kiipeli 3

Cover image of song Kiipeli 3 by Kapteeni Ä-ni

Artist:

Kiipeli 3 by Kapteeni Ä-ni is part of the album "Parhaat" .

Tags: Kiipeli 3 free lyrics , Download lyrics, youtube video of Kiipeli 3
Translated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Kiipeli 3

Hei kuule, äläs töni mua ja mun kaverii
Tollanen kyynärpää taktiikka tuo pidemmän päälle vaa haaverii
Tajuuksä, hä?

Hey Look, down to my me and my kaverii
Hey, elbow tactics that the requirements in the long run accident
Tajuuksä, huh?


Kun kiipeet, kiipeet, kiipeet vaa
Ja painat alas niitä jotka sua nostaa
Kiipeet, kiipeet kiipeet joo
Sun putoamistas liian moni toivoo
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nyt
Mut Jukka on sun kiipeilyys kyllästyny, hei
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nääs
Lipeät ja putoat ja satutat pääs

When kiipeet, kiipeet, kiipeet requirements
And press down on those who raise sua
Kiipeet, kiipeet kiipeet yeah
Sun putoamistas too many hopes
Kiipeet, kiipeet, kiipeet now
But Sun has Jukka kiipeilyys bored, hey
Kiipeet, kiipeet, you see kiipeet
Alkalis, and you fall and hurt emission


Miks sun pitää saada nii paljon kaikkee
Omistaa maat ja autot ja laitteet, hei
Mihin sä tarviit sitä paljoutta
Ku aina pitäis olla jotai uutta
Kai sä haluut olla rikas niinku keisari
Tehdä töitä kellon ympäri ku viisari, en
Etsä tajuu et vähempiki piisaapi
Voisit koettaa olla vähän viisaampi

Why Sun should get their much kaikkee
Countries and owns the trucks and equipment, hi
What is the amount you tarviit
Ku always think there should be you something new
I guess you haluut be rich like the emperor
To work around the clock ku hand, I
Etsä perceive vähempiki piisaapi
You could try to be a bit wiser


Mutku kiipeet, kiipeet, kiipeet vaa
Ja painat alas niitä jotka sua nostaa
Kiipeet, kiipeet kiipeet joo
Sun putoamistas liian moni toivoo
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nyt
Mut kaikki on sun kiipeilyys kyllästyny
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nääs
Lipeät ja putoat ja satutat pääs

Mutku kiipeet, kiipeet, kiipeet requirements
And press down on those who raise sua
Kiipeet, kiipeet kiipeet yeah
Sun putoamistas too many hopes
Kiipeet, kiipeet, kiipeet now
But all are tired of Sun kiipeilyys
Kiipeet, kiipeet, you see kiipeet
Alkalis, and you fall and hurt emission


Eikö sulle äitiki jo opettanu
Et yhteinen etu on kaikkien etu, hei
Etkö sä koskaan oppinu
Et jokaselle jotakin on annettu
Justjoo
Mä haluun et sä ymmärrät tän
Sun kyyränpää kikkailus loppuu tähän
Justjoo
Mä haluun et sä ymmärrät tän, ymmärrät tän, nyt sä ymmärrät tän
Justjoo
Mä haluun et sä tajuut tän nyt
Kaikki on sun kiipeilyys kyllästyny
Justjoo jooo joo
Mä haluun et sä tajuut tän nyt, tajuut tän nyt, no sä tajuut tän nyt
Joo

Does sulle äitiki already taught
You do not have a common interest in the interest of all, hey
Did not you ever learned
You do not have a message to everybody on
Justjoo
I want you to understand the record field
Sun kyyränpää kikkailus ends here
Justjoo
I want you to understand the tan, you understand the tan, now you understand the record field
Justjoo
I want you to record field Presidency of the Council now
All are fed up with Sun kiipeilyys
Justjoo jooo yeah
I want you to now record field Presidency of the Council, Presidency of the Council record field now, well, you record field Presidency of the Council now
Yeah


Kiipeet, kiipeet, kiipeet vaa
Ja painat alas niitä jotka sua nostaa
Kiipeet, kiipeet kiipeet joo
Sun putoamistas liian moni toivoo
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nyt
Mut Jukka on sun kiipeilyys kyllästyny
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nääs
Lipeät ja putoat ja satutat pääs

Kiipeet, kiipeet, kiipeet requirements
And press down on those who raise sua
Kiipeet, kiipeet kiipeet yeah
Sun putoamistas too many hopes
Kiipeet, kiipeet, kiipeet now
But Sun has Jukka kiipeilyys bored
Kiipeet, kiipeet, you see kiipeet
Alkalis, and you fall and hurt emission


Mihin sä tarviit nii paljon kaikkee
Haluut omistaa maat ja autot ja laitteet
Mihin sä tarviit sitä paljoutta
Ku aina pitäis saada jotai uutta
Kai sä haluut olla rikas niinku keisari
Tehdä töitä kellon ympäri ku viisari, hei
Etsä tajuu et vähempiki piisaapi
Voisit koettaa olla vähän viisaampi

Where are their tarviit much kaikkee
Haluut countries and owns the trucks and equipment
What is the amount you tarviit
Ku pitäis always get you something new
I guess you haluut be rich like the emperor
To work around the clock hand ku, hey
Etsä perceive vähempiki piisaapi
You could try to be a bit wiser


Mutku kiipeet, kiipeet, kiipeet vaa
Ja painat alas niitä jotka sua nostaa
Kiipeet, kiipeet kiipeet joo
Sun putoamistas liian moni toivoo
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nyt
Mut Jukka on sun kiipeilyys kyllästyny
Kiipeet, kiipeet, kiipeet nääs
Lipeät ja putoat ja satutat pääs, lipeet ja putoat ja satutat pääs, lipeet ja putoot ja Waawaawaawaa

Mutku kiipeet, kiipeet, kiipeet requirements
And press down on those who raise sua
Kiipeet, kiipeet kiipeet yeah
Sun putoamistas too many hopes
Kiipeet, kiipeet, kiipeet now
But Sun has Jukka kiipeilyys bored
Kiipeet, kiipeet, you see kiipeet
Alkalis, and you fall and hurt emissions, lipeet and you fall and hurt emissions, and lipeet putoot and Waawaawaawaa


Comments

Kiipeli 3 Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.