Artist:Tags: Juuhassai No Kare free lyrics , Download lyrics, youtube video of Juuhassai No KareTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Juuhassai No Kare

Jyu hachi no kare wa
Dokoka osanakute
Iiiotoko

Jyu Hachi no kare wa
Dokoka osanakute
Iiiotoko


Watashino kokoroni
Ai ga moetano wa
Natsunohiyo

Watashino kokoroni
Ai wa go moetano
Natsunohiyo


Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruto
Warau kare

Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruto
Warau kare


Kawaii konohito
Watashiwa yuu wa ku
Shitemitai

Kawaii konohito
Watashiwa yuu wa ku
Shitemitai


Jyu hachi no kare wa
Aino kotobanado
Hitokotomo

Jyu Hachi no kare wa
Aino kotobanado
Hitokotomo


Soshite eigayara atarashii utano
Atarashii uta no
Hanashidate

Soshite eigayara atarashii utano
Atarashii uta no
Hanashidate


Soreyorimohayaku
Anataga hoshiito
Iunodesu

Soreyorimohayaku
Anataga hoshiito
Iunodesu


Subarashii nedoko
Watashino ueni wa
Aoisora

Subarashii nedoko
Watashino ueni wa
Aoisora


Jyu hachi no kare wa
Unubore tsuyokute
Wakasadake

Jyu Hachi no kare wa
Unubore tsuyokute
Wakasadake


Youhuku kitatoki
Watashiwa samishisani
Naiteita

Youhuku kitatoki
Watashiwa samishisani
Naiteita


Koushite konomama
Hanaretakuwanai
Sorenanoni

Koushite konomama
Hanaretakuwanai
Sorenanoni


Heikina kaoshite anohitowa
Aa itta sayonara

Heikina kaoshite anohitowa
Sayonara Aa itta


Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruno
Kusenanoyo

Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruno
Kusenanoyo


Toshino hirakinado
Wasurete itanone.

Toshino hirakinado
Wasurete itanone.


Comments

Juuhassai No Kare Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.