Cover image of song Ile jesteś wart by Ich Troje

Artist:Tags: Ile jesteś wart free lyrics , Download lyrics, youtube video of Ile jesteś wartTranslated lyrics available in: Español       Deutsch       中国       日本       Português      

Lyrics of Ile jesteś wart

Bez emocji dzień, w lustrze kryje się
Odbicie twarzy twej
Oczy, których blask, dawno temu zgasł
Jak niespełniony sen

Without the emotional day in the mirror lies
Reflection of your face
The eyes, which glow faded long ago
How unfulfilled dream


refrain:
Na dźwięk monet chcesz
Zburzyć słowem spokój, zniszczyć wokół
Mnie, dobre dni
Których nie rozumiesz ty
Ile jest wart, ten twój domek z kart
Czy sumienie dręczy cię, kiedy chcesz uciszyć je
Masz, na ustach fałsz, w duszy ślady walk
Serce twe wypełnia gniew, prawdy został tylko cień
Więc, ile jest wart, ten z papieru świat
Znów uderzasz głową w mur i sprzedajesz siebie tak
Jak, twych ofiar krzyk i sukcesu mit
Porażki smak

refrain:
At the sound of coins you wish to
Tear down the word peace, destroy the surrounding
Me, a good day
You do not understand
How much is worth, is your house of cards
Is conscience bothers you, when you want to silence them
Here, on the lips of falsehood in the traces of fighting spirit
Anger fills your heart, the truth is only a shadow
So, if it is worth the paper world
Again, hit his head against the wall and sell each other so
Like, your victims scream and the myth of success
Taste defeat


Sposoby twoje znam, jak słowami grasz
Rzucając kłamstwa w twarz
Zbyt łatwo płyną łzy, za udawany wstyd
Honor obco brzmi

I know your ways as you play with words
Throwing in the face of lies
Too easy flowing tears, as a sham shame
Honor strange sounds


refrain

refrain


Comments

Ile jesteś wart Lyrics are the property of the respective artists, writers and labels. These lyrics are provided for eduacational purposes only. Please buy the song if you like them.